Visi juda į priekį, judėk ir tu!

Kovo 16-oji – Knygnešio diena.

 Literatūros mokytoja Jolanta Labuckaitė kasmet šią dieną prisimena su savo mokiniais. Šiais metais mokytoja pakvietė visus į seniausių asmeninės bibliotekos knygų parodėlę „Nesenstančios knygos, nors… joms daugiau nei 50 metų”. Per literatūros pamokas buvo kalbėta apie senelių – mokytojų bibliotekos knygas, kokios jos buvo, kaip buvo kaupiamos; apie skaitymo malonumą ir pasaulio pažinimą per skaitymą. Mokiniai galėjo pavartyti ir paskaityti knygas, kurios buvo išleistos 1911, 1925, 1934 ir vėlesniais metais. K. Binkio knygelė „Jaunoji Lietuva“ buvo dovanojama visiems pradinę mokyklą baigusiems mokiniams 1938-aisiais, kai Lietuva šventė savo Nepriklausomybės 20-metį. Parodėlėje puikavosi ir Lietuvos istorijos skaitiniai, ir šeimininkių vadovėliai, išleisti tarpukario metais, ir meno, fotografijų albumai su senaisiais Lietuvos, Vilniaus vaizdais. O pasakų knyga „Skraidantis laivas” - viena pirmųjų pačios mokytojos vaikystės knygų, kuri išleista 1963-aisiais… Šitaip paminėta svarbi Lietuvai, kalbai, tautai diena. Šį kartą knygnešė – lietuvių kalbos mokytoja.


Kovo 11-osios minėjimas

Į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  kvietimą  dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ atsiliepėme ir mes – Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų bendruomenė. Kovo 10-ą dieną gimnazijos kiemelyje etikos ir muzikos mokytojos Jolitos Rancovienės paraginti sustoję su trispalvės vėliavos spalvų juostelėmis sudarėme gėlę. Istorijos mokytojos  Aušros Skardžiukienės ir geografijos mokytojos Lauros Riškienės iniciatyva vyko projektas, kuris skatino prisiminti Nepriklausomybės akto signatarus.


Padėkos „Mano Tėvynė — mano namai“


Pamoka. „Optiniai prietaisai“.

Vasario 28 d. vyko atvira – integruota fizikos ir vokiečių k. pamoka „Optiniai prietaisai“. Ši pamoka yra  Goethe's  instituto organizuojamo projekto „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“ dalis. Pamoką vedė mokytojos I. Voitiuk (vokiečių kalba) ir I. Šauklienė (fizika). Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is)  (IDUKM)– tai mokymo(si) būdas, kuriame užsienio kalbos mokymas(is) susilieja su dalyko turiniu. IDUKM atveju vokiečių kalbos mokymas(is) jungiamas su kitais dalykais – pavyzdžiui fizika. Kitaip nei vokiečių kalbos pamokose, šioje integruotoje pamokoje moksleiviai ne tik mokėsi vokiečių kalbos, bet įgijo ir dalykinių fizikos žinių apie įvairius optinius prietaisus. Paprastai tariant, integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas tarsi padeda „apdoroti kalbą“. Skaitymo, rašymo ir aktyvaus klausymosi įgūdžius mokiniai lavino įvairia veikla - informacijos perdavimu, konspektavimu, žodžių dėlione, žodžių surašymo ir kt. būdais. IDUKM mokymosi būdu susilieja mokinio, kaip besimokančio kalbos, ir mokinio, besimokančio dalyko, vaidmenys. Šis metodas didina pasitikėjimą savimi, ugdo gebėjimus tų mokinių, kuriems nelabai sekasi formalusis užsienio kalbos mokymasis, o labiau pažengę mokiniai mato, kaip jų kalbos žinios virsta praktiniais kalbos vartojimo gebėjimais. Integruotoje pamokoje mokiniai aktyviai įsitraukė į įvairias veiklas, gebėjo dirbti tiek individualiai, tiek ir grupelėmis. Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino savo gebėjimus.


Vilniaus miesto savivaldybės apklausa apie teikiamų gyventojams paslaugų kokybę >>

 

Pamoka - renginys:  „Elektros prietaisai  ir ekonomika namuose“.

Vasario 3 d.mūsų, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje vyko pamoka - renginys, kuriame dalyvavo IV neakivaizdinių klasių mokiniai. Pamoką vedė fizikos ir ekonomikos mokytoja I. Šauklienė. Renginys sulaukė nemažai dėmesio. Pasirodo, visuomenė vis labiau pamąsto apie elektros taupymą darbe ir namuose. Kyla klausimas, ar kuris iš mūsų norėtų už elektrą mokėti papildomai, kai galima sutaupyti? Juk didžiausią sąskaitų dalį už elektrą sudaro sunaudota elektros energija apšvietimui. Taigi, šioje pamokoje aptarėme, ką daryti, kaip sutaupyti? Sąskaitai už energiją (ypač elektros energiją) sumažinti dažnai nereikia didelių investicijų, pakanka pakeisti savo įpročius ir įsitikinti, kad neteisingi įpročiai iššvaisto daug energijos, kuri brangiai kainuoja. Vienas iš būdų, paprastas, mums žinomas lemputes keisti į energiją taupančias. Jos sunaudoja kelis kartus mažiau energijos už įprastas ir yra efektyvesnės. Taigi, taupydami vis labiau brangstančią energiją, taupysime savo pinigus, o kartu prisidėsime prie mūsų planetos išsaugojimo.

IVNA klasės mokinė Reda Ruzgaitė


Kuriantis žmogus sukuria gražesnį pasaulį

Žvarbią gruodžio 15 dienos popietę, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos bendruomenė rinkosi į bibliotekos skaityklą pasidžiaugti Jevgenijos Julmasovos sukurtais rankdarbiais. Čia vyko autorės parodos „Ilgais žiemos vakarais, kol dukrytė miega“ pristatymas. Eksponuojami jos siuvinėti kryželiu paveikslai: „Afrikietė“, „Olandijos namukai“, „Dievo gėlė“, „Saulės gėlės“, „Sielos harmonija“, „Mėlinės“, „Dukrytė“ ir t.t., ir lentyna siūtų skudurinių lėlių.
Parodos atidarymo metu auksarankė mielai bendravo su lankytojais, atsakinėjo į klausimus, rodė savo nebaigtus darbus, aiškino, kaip pasirinkti siūlus, medžiagas ir kitas priemones. Paklausta, ką reikia turėti norint sukurti tokius paveikslus, Jevgenija šypsodamasi atsakė: „Visų pirma kruopštumo, kantrybės, didelio noro ir dar pinigų, nes šis pomėgis nemažai kainuoja“. Vieno paveikslo siuvinėjimas užtrunka apie tris mėnesius.
Jevgenija papasakojo apie dalyvavimą „Round Robin“ siuvinėjimo projekte. Jame gali dalyvauti bet koks dalyvių skaičius. Jie kartu nusprendžia kokią temą pasirinks, kokio dydžio paveiksliukus siuvinės, ant kokio audinio, koks vieno paveiksliuko siuvinėjimo terminas, koks perdavimo kitiems dalyviams eiliškumas. Tas, kuris pradeda siuvinėjimą nusprendžia, ar kiti dalyviai po savo išsiuvinėtu darbu pasirašo ar ne. Galutinis variantas apsigyvena pas tą, kuris jį pradėjo. Jevgenija susidomėjo šiuo projektu ir jo dėka jau turi tris išsiuvinėtus paveikslus. Ji džiaugiasi šiuo projektu, nes turi galimybę bendrauti, dalintis patirtimi ir kūryba.
Parodos lankytojai žavėjosi visais darbais, klausė patarimų ir linkėjo autorei geros kloties.Priimame į I-IV (9-12) suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo klases.

Dokumentai priimami darbo dienomis
nuo  9.00 iki 19.00 val.

Išsami informacija