Visi juda į priekį, judėk ir tu!

DAROM

„DAROM! GAMTA TAU PADĖKOS!“ - su tokiu šūkiu akcijos organizatoriai kvietė aktyviai dalyvauti jubiliejinėje dešimtoje nacionalinėje akcijoje DAROM 2017, kuri vyko balandžio 22 d.
Kaip ir kasmet mūsų gimnazijos bendruomenė  įsijungė į šią akciją – tvarkėme už  mokyklos esančią bendro naudojimo teritoriją. Pririnkome virš 30 maišų šiukšlių.


Spalvos, kurias valgome

Psichologijos mokytoja Rolanda Šakauskienė ir technologijų mokytoja Rima Urbanavičiūtė kovo 28 d. pakvietė gimnazijos trečiokus į atvirą integruotą pamoką „Spalvos, kurias valgome“. Mokslas apie spalvas yra labai senas ir siekia mus net iš 5 tūkst. me glūdumos. Mokslui apie spalvas nusipelnė ir jų psichologinį poveikį tyrė Niutonas, Gėtė, Itenas ir dar daugelis kitų mokslininkų (http://www.sveikaszmogus.lt/).  Pasitelkus spalvas, galima apibūdinti žmogų, nustatyti jo psichinę būseną ir pan. „Pasakyk, kokia tavo mėgstama spalva, ir aš pasakysiu, kas tu esi“ – maždaug taip sakė šveicarų gydytojas ir psichologas Maksas Liušeris, 1947 m. sukūręs spalvų testą, kaip terapijos formą (http://www.alfa.lt/). Ar kada nors susimąstėte, kokios spalvos maistą dažniausiai valgote ir kokią įtaką tai daro jūsų organizmui? Spalva, kaip ir kvapas bei skonis, yra viena svarbiausių maisto produktų ypatybių. Maisto spalva turi stiprų psichologinį poveikį.  Pamokoje buvo pateiktas klausimynas „Vartojamų maisto produktų spalvos“. Vėliau mokytojos aptarė maisto spalvos įtaką fizinei ir psichologinei sveikatai. Po to susiskirsčius į grupes po tris reikėjo atlikti užduotį - pagaminti Linksmąsias daržovių salotas”. Mokytojos pateikė labai aiškius įsivertinimo kriterijus.  Labai smagi pamokos dalis buvo salotų pristatymas ir degustacija. Visi paragavo net 5 rūšių salotų, kurios buvo labai spalvingos, įvairios ir skanios.


Kovo 16-oji – Knygnešio diena.

 Literatūros mokytoja Jolanta Labuckaitė kasmet šią dieną prisimena su savo mokiniais. Šiais metais mokytoja pakvietė visus į seniausių asmeninės bibliotekos knygų parodėlę „Nesenstančios knygos, nors… joms daugiau nei 50 metų”. Per literatūros pamokas buvo kalbėta apie senelių – mokytojų bibliotekos knygas, kokios jos buvo, kaip buvo kaupiamos; apie skaitymo malonumą ir pasaulio pažinimą per skaitymą. Mokiniai galėjo pavartyti ir paskaityti knygas, kurios buvo išleistos 1911, 1925, 1934 ir vėlesniais metais. K. Binkio knygelė „Jaunoji Lietuva“ buvo dovanojama visiems pradinę mokyklą baigusiems mokiniams 1938-aisiais, kai Lietuva šventė savo Nepriklausomybės 20-metį. Parodėlėje puikavosi ir Lietuvos istorijos skaitiniai, ir šeimininkių vadovėliai, išleisti tarpukario metais, ir meno, fotografijų albumai su senaisiais Lietuvos, Vilniaus vaizdais. O pasakų knyga „Skraidantis laivas” - viena pirmųjų pačios mokytojos vaikystės knygų, kuri išleista 1963-aisiais… Šitaip paminėta svarbi Lietuvai, kalbai, tautai diena. Šį kartą knygnešė – lietuvių kalbos mokytoja.


Kovo 11-osios minėjimas

Į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  kvietimą  dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ atsiliepėme ir mes – Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų bendruomenė. Kovo 10-ą dieną gimnazijos kiemelyje etikos ir muzikos mokytojos Jolitos Rancovienės paraginti sustoję su trispalvės vėliavos spalvų juostelėmis sudarėme gėlę. Istorijos mokytojos  Aušros Skardžiukienės ir geografijos mokytojos Lauros Riškienės iniciatyva vyko projektas, kuris skatino prisiminti Nepriklausomybės akto signatarus.


Padėkos „Mano Tėvynė — mano namai“


Pamoka. „Optiniai prietaisai“.

Vasario 28 d. vyko atvira – integruota fizikos ir vokiečių k. pamoka „Optiniai prietaisai“. Ši pamoka yra  Goethe's  instituto organizuojamo projekto „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“ dalis. Pamoką vedė mokytojos I. Voitiuk (vokiečių kalba) ir I. Šauklienė (fizika). Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is)  (IDUKM)– tai mokymo(si) būdas, kuriame užsienio kalbos mokymas(is) susilieja su dalyko turiniu. IDUKM atveju vokiečių kalbos mokymas(is) jungiamas su kitais dalykais – pavyzdžiui fizika. Kitaip nei vokiečių kalbos pamokose, šioje integruotoje pamokoje moksleiviai ne tik mokėsi vokiečių kalbos, bet įgijo ir dalykinių fizikos žinių apie įvairius optinius prietaisus. Paprastai tariant, integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas tarsi padeda „apdoroti kalbą“. Skaitymo, rašymo ir aktyvaus klausymosi įgūdžius mokiniai lavino įvairia veikla - informacijos perdavimu, konspektavimu, žodžių dėlione, žodžių surašymo ir kt. būdais. IDUKM mokymosi būdu susilieja mokinio, kaip besimokančio kalbos, ir mokinio, besimokančio dalyko, vaidmenys. Šis metodas didina pasitikėjimą savimi, ugdo gebėjimus tų mokinių, kuriems nelabai sekasi formalusis užsienio kalbos mokymasis, o labiau pažengę mokiniai mato, kaip jų kalbos žinios virsta praktiniais kalbos vartojimo gebėjimais. Integruotoje pamokoje mokiniai aktyviai įsitraukė į įvairias veiklas, gebėjo dirbti tiek individualiai, tiek ir grupelėmis. Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino savo gebėjimus.


Vilniaus miesto savivaldybės apklausa apie teikiamų gyventojams paslaugų kokybę >>

 

Pamoka - renginys:  „Elektros prietaisai  ir ekonomika namuose“.

Vasario 3 d.mūsų, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje vyko pamoka - renginys, kuriame dalyvavo IV neakivaizdinių klasių mokiniai. Pamoką vedė fizikos ir ekonomikos mokytoja I. Šauklienė. Renginys sulaukė nemažai dėmesio. Pasirodo, visuomenė vis labiau pamąsto apie elektros taupymą darbe ir namuose. Kyla klausimas, ar kuris iš mūsų norėtų už elektrą mokėti papildomai, kai galima sutaupyti? Juk didžiausią sąskaitų dalį už elektrą sudaro sunaudota elektros energija apšvietimui. Taigi, šioje pamokoje aptarėme, ką daryti, kaip sutaupyti? Sąskaitai už energiją (ypač elektros energiją) sumažinti dažnai nereikia didelių investicijų, pakanka pakeisti savo įpročius ir įsitikinti, kad neteisingi įpročiai iššvaisto daug energijos, kuri brangiai kainuoja. Vienas iš būdų, paprastas, mums žinomas lemputes keisti į energiją taupančias. Jos sunaudoja kelis kartus mažiau energijos už įprastas ir yra efektyvesnės. Taigi, taupydami vis labiau brangstančią energiją, taupysime savo pinigus, o kartu prisidėsime prie mūsų planetos išsaugojimo.

IVNA klasės mokinė Reda RuzgaitėPriimame į I-IV (9-12) suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo klases.

Dokumentai priimami darbo dienomis
nuo  9.00 iki 19.00 val.

Išsami informacija